SANDRA LÓPEZ

Psicòloga General Sanitària

Núm. Col. 25.342


Psicòloga especialista en Psicoteràpia Centrada en la Persona (orientació humanista). 
Màster en Psicologia General Sanitària (UdG).
Certificada en Teràpia Sensoriomotriu (Trauma) 
Programa d’especialització en Psicologia delictiva i de la victimització (UOC). 
Postgrau en Psicoteràpia Centrada en la Persona (individual, parella i grupal) (Institut Carl Rogers) 
Formadora en l’àmbit de l’escriptura creativa i terapèutica.
Col•labora com a tècnica de desenvolupament de projectes educatius i professionalitzadors de cooperació internacional sense ànim de lucre amb l’Associació SINFIN.