La integració sensorial és la capacitat del nostre sistema nerviós per a organitzar la informació que rebem de lentorn i del nostre propi cos a través dels sentits de la vista, loïda, el gust, lolfacte, el tacte, la posició i el moviment (sentit propioceptiu), la gravetat, el moviment del cap i lequilibri (sentit vestibular) i les sensacions internes del cos (interocepció).

Com percebem, interpretem i organitzem aquesta informació sensorial influeix en què fem i com reaccionem davant les demandes de lentorn, en la nostra capacitat per a estar alerta i atent, en les habilitats motrius, en laprenentatge, en el llenguatge, en el joc  i en les relacions socials.

Es poden beneficiar de la teràpia,  pacients amb o sense diagnòstic que presentin:

- Manca dautonomia en les activitats de la vida diària
- Dificultats de regulació
- Inmaduresa en el desenvolupament
- Dificultats en el control postural
- Dificultats en la coordinació motriu (gruixuda i fina)
- Dificultats en el joc
- Retard del llenguatge
- Dificultats en laprenentatge
- Problemes de conducta
- Nivell dactivitat molt alta o molt baixa
- Dificultats en lalimentació
- Hipersensibilitats, pors exagerades,

Atenem a infants, adolescents i aduls, tinguin l'edat que tinguin i fem serveis a domicili, a residències, a centres de dia...

DEMANA'NS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS!!
 
 
Correo
Instagram