La unitat A+TEA neix amb la finalitat d'oferir un servei totalment integrat tant a nens, adolescents, adults i famílies des del diagnòstic precoç fins al tractament i l'assessorament.

La unitat A+TEA es fonamenta en quatre grans àmbits d'intervenció:

1. DIAGNÒSTIC PRECOÇ I ACURAT.  Totalment essencial per a establir un pla de treball adequat. El diagnòstic és interdisciplinar i els professionals que el realitzem estem formats en proves específiament destinades a diagnosticar TEA com són  l'A-DOS i l'A-DI-R.

2. TRACTAMENT I REEDUCACIÓ DE TOTS ELS ASPECTES RELACIONATS AMB EL TEA. El nostre tractament avarca tots aquells àmbits relacionats amb les dificultats que poden presentar els nens i nenes amb TEA:

  • Regulació i gestió de les emocions.
  • Dificultats en les funcions executives (memòria i atenció)
  • Alteracions de la comunicació, el llenguatge (pragmàtica, prosòdia, parla, habilitats prèvies del llenguatge...)
  • Trastorns de l'alimentació.
  • Alteracions en la Integració Sensorial en col·laboració amb Terapeutes Ocupacionals que realitzen un tractament específic en aquest àmbit.
  • Grups d'Habilitats Socials.
  • Grups d'Estimulació del LLenguatge.

3. Formació i divulgació. Programem i realitzem xerrades i tallers en tots els àmbits per a divulgar i conscienciar sobre el TEA i les seves realitats. En aquest sentit, fem xerrades a escoles, instituts, associacions, dirigides tant a l'alumnat com a professorat o pares. Si esteu interessats en assistir-hi, consulteu el nostre calendari mensual d'activitats


4. Suport a les famílies i als infants tant dins com fora de l'aula. Elaborem pautes per a problemes o dificultats específiques que ens comuniquen les famílies amb la finalitat d'ajudar a gestionar totes aquelles rutines i afavorir els hàbits d'autonomia. Així mateix, facilitem a les escoles materials personalitzats i totalment individualitzats que elaborem al centre per facilitar l'accés als aprenentatges i a la gestió dins de l'aula.

 

 

Per a més informació, no dubteu a consultar-nos per qualsevol de les vies de contacte.

 
 
Correo
Instagram